Franspeetershypnotherapeut
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Franspeetershypnotherapeut.nl

Even voorstellen

 Frans Peeters.......
 

Hij heeft van 1981 tm 2011 een zelfstandige praktijk gevoerd voor homeopathie en hypnotherapie. Daarnaast was / is hij nog steeds als docent Hypnotherapie/Regressietherapie en  Homeopathie verbonden aan diverse opleidingen en gaf hij workshops voor collega’s in diverse landen binnen Europa. Hij is oprichter en vele jaren bestuurder geweest van diverse organisaties in het werkveld van de hypnotherapie en de psychotherapie in het algemeen zoals het Nederlands Gilde van Hypnotherapeuten (NGVH), de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) en de European Association for Hypno Psychotherapy (EAHP).  Hij verkreeg als een van de eersten in Nederland het ECP (Eurocertificaat voor Psychotherapie).

Cursussen/workshops
Hoewel hij niet langer als ex-therapeut  beroepsmatig zorg verleent, is Frans Peeters nog wel  beschikbaar voor korte cursussen en workshops hypno- en regressietherapie, EMDR,  en introductie- / zelfhulpcursussen Klassieke Homeopathie. De tarieven zijn per klokuur en in overleg met degene die de cursus of workshop organiseert en zijn exclusief reis- en verblijfkosten. Indien er belangstelling is van 4 personen organiseert Frans Peeters ook tekencurssen Meditatief Tekenen op zijn thuisadres.

Hypnotherapie, Regressie- en Reïncarnatietherapie
Hypnotherapie is het toepassen van trance, m.b.t. onder andere psycho-somatische en psycho-sociale klachten. Door de veranderde bewustzijnstoestand krijgt men inzicht in het hoe en waarom van het eigen functioneren. Door in hypnose terug te gaan naar het ontstaansmoment van de klachten (regressie- / reïncarnatie–therapie), opent zich de mogelijkheid om de oude problematische situatie alsnog - snel - te verwerken en met terugwerkende kracht  een nieuwe houding ten opzichte van die oude situatie te vinden. De ervaring van verwerking en mogelijkheid van hoe-het-anders-had-gekund neemt men na de hypnotherapie-sessie  mee naar de huidige tijd.


EMDR
EMDR is gelieerd aan hypnotherapie, alhoewel het ook vaak als een geheel aparte techniek/behandelmethode wordt gezien. Achtergrondgedachte is dat we bij veel psychische ziekten en klachten te maken hebben met nare ervaringen in het verleden, die nu - misschien jaren later - nog maar steeds dezelfde ongewenste reacties blijven oproepen. Het werkingsmechanisme van EMDR is gebaseerd op de de-conditionering van deze ingesleten patronen door middel van het snel aanspreken van afwisselend de linker en rechter hersenhelft door de therapeut , terwijl de cliënt  zich bewust focust op de klacht. Blijkbaar komt hierdoor het vastgelopen verwerkingsmechanisme alsnog op gang.

Homeopathie
Het homeopathische principe, de zgn. ‘Similia’-regel, kende men al in de Griekse Oudheid. Van Hippocrates bijv. is het citaat bekend: ‘Als je door Helleborus triest en zwaarmoedig wordt, gebruik het dan ook omgekeerd’.
Het is de Duitse arts en scheikundige Hahnemann geweest die in 1796 dit principe min of meer bij toeval herontdekte en - systematisch zoekend naar de kleinste nog werkzame dosis - het op een zeer gedegen manier tot een wetenschappelijk systeem heeft uitgebouwd. Vaak -  met name in Nederland - wordt Homeopathie afgedaan als wetenschappelijk onbewezen, maar er zijn echt ook studies waaruit het tegendeel blijkt.

Meditatief tekenen
Via meditatie- aandachtstechnieken kun je jezelf brengen naar een niveau van min of meer onderbe­wust functioneren. Wat ogenschijnlijk begint als wat gekrabbel en gekras blijkt zich naderhand te formeren tot wonderlijke vormen en voorstellingen òf je gaat die er in zien. Door wat er zo op papier komt te staan, kun je soms ook dingen  omtrent jezelf ontdek­ken: sterke en zwakke punten, verdriet en blijdschap, boosheid en frustratie. Door  dan tekeningen opnieuw te maken met variaties in de motieven of met andere kleuren,vind je soms de mogelijkheid om een andere houding t.o.v. bepaalde zaken te vinden. (Voor nadere info zie het label Workshop Meditatief Tekenen bovenaan deze homepage/bladzijde).

 

Voor nadere informatie omtrent bovengenoemde cursussen en workshops: 
Frans Peeters
Pr. Irenelaan 60, 1934 EH Egmond a/d Hoef
Tel.   06 22 91 56 19  E-mail:   fbpeet02@gmail.com